DEBAT: Lounge-gate – aktindsigt

DEBAT: Lounge-gate og aktindsigt

Det er svært at finde skriftlig dokumentation for kommunens ageren i den betændte sag om stadionloungen på Helsingørs nye stadion. Foto: Mads Hussing

Foto: Mads Hussing

Af Ken Torpe Christoffersen, formand, Grundejerne i Helsingør (GIH)

Helsingør: GIH har i tidligere indlæg oplyst, at vi på grund af sagens store betydning for Helsingør har bedt om fuld aktindsigt, da sagen på mange måder er håndteret på speciel vis – og vi har nu efter et par rykkere fået brudstykker af de foreliggende dokumenter fra kommunens jurist.

GIH har en del af medlemmer som har efterspurgt indholdet af aktindsigten, da sagen følges af mange med interesse blandet med forundring.

Sagen verserer fortsat i Ankestyrelsen efter anmeldelsen fra 7 byrådsmedlemmer.

Status lige nu er at kommunens jurist, har sendt GIH indholdet af aktindsigten – samarbejdsaftale fra 2017, ejerforeningsvedtægter uden bilag 1, da det ikke blev lavet, og diverse dokumenter – men ingen korrespondance af nogen art mellem parterne, notater, referater eller lignende – det findes ikke!?? – det er bekræftet af juristen telefonisk, at intet heraf er registreret på sagen – han ville dog undersøge dette nærmere.

Det vil sige ingen mails mellem administrationen og deres advokatkontor, ingen mails mellem kommunen og Vida, ingen mails mellem Vida og FC Helsingør, ingen mails mellem kommunen og andre aktører i sagen – det giver ikke rigtig mening for GIH i sådan en sag – men det er jo blot vor mening.

Dertil kommer, at kommunens daværende advokatforbindelse Molt Wengel allerede har fået skylden af borgmesteren for det ringe stykke advokat-arbejde omkring ejerskab – samarbejdsaftale og vedtægter, og det forekommer mig helt usandsynligt, at der ikke mellem advokaten og klienten er afholdt møder og ført korrespondance – men det er altså status lige nu, og vi afventer, at juristen undersøger sagen til bunds i kommunen og kommer retur til GIH.

Der må være nogle byrødder der tilbage i 2017 var involveret i processen, og vi tager naturligvis fat i advokatfirmaet, som blev hængt af kommunen for den massive fejl, der har kostet kommunen millioner.

Vi følger sagen tæt!