DEBAT: Kommunale “ben” i bestyrelser

Foto: Christoffer Henriksen
Helsingør Renseanlæg

Debat

Helsingør: Det er en kendt sag, at kommunen har bestyrelsesposter mange steder. Det være sig på skoler, foreninger og plejehjem for blot at nævne nogle få eksempler. Det er godt, at lokalpolitikerne har føling med hvad der rører sig ”rundt omkring” og hører det direkte. Men jeg forstår ikke til fulde, hvorfor kommunen skal have hele 3 bestyrelsesposter i Nordsjællands Park og Vej og 4 stk. i Forsyning Helsingør.

Som ejer er det naturligvis fornuftigt at have indsigt og forståelse for, hvad som foregår i selskaberne. Men i al respekt for de pågældendes kommunale bestyrelsesmedlemmers faglige baggrund, har jeg endog meget svært ved at se, hvad de kan bidrage med. Grunden til at jeg nævner de pågældende 2 selskaber er, at de jo ikke ligefrem er ”bolsjebutikker”, men derimod forholdsvis store selskaber.

Selskaber i den størrelse bør, efter min mening, bestyres af en så professionel bestyrelse som muligt. Og det er unægtelig vanskeligt at se her. Man kan få den tanke, at man bruger disse relativt velhonorerede bestyrelsesposter som en slags betaling for/til medlemmer som ”tilfældigvis” er medlem af et større parti, eller til et mandat til brug for at få en politisk kabale til at gå op. Men sådan er det selvfølgelig ikke? Ville det ikke være bedre, samlet set for kommunens skatteborgere, at disse bestyrelsesposter blev besat af folk med større faglig baggrund end et tilfældigt politisk tilhørsforhold? Så kan man nøjes med 1 måske 2 poster som menige bestyrelsesmedlemmer til et noget mindre honorar. Men naturligvis skal kommunen, som ejer, have en form for vetoret i forhold til bestyrelsen.

Mads Jessen Jensen

Bygmarken 13

Espergærde

Byrådskandidat for Venstre