De vigtige poster er fordelt: Her er de nye udvalgsformænd og -kvinder

Nu er der sat navn på de politikere, der skal stå i spidsen for det nye byråds fagudvalg og Forsyning Helsingørs – og Helsingør Selvstyrehavns bestyrelser.

Formandsposterne blev fordelt mellem partierne på valgnatten, men skulle genbehandles i valggrupperne efterfølgende. Torsdag aften blev formandsposterne afsat. Foto: Trine Lønbro Nielsen

På valgnatten stod det klart, at Konservative ville stå i spidsen for de fleste udvalg, men at også Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti ville få et par formandsposter, og på et møde torsdag aften nåede Konservative og Socialdemokratiet så til enighed om, hvem de vigtige poster skulle gå til.