Antallet af børn med psykiske diagnoser stiger helt vildt – og mere end i andre kommuner

Der vil i fremtiden være behov for 100 pladser i kommunens specialtilbud H-klasserne, fremgår af orientering til medlemmerne af Børne- og Uddannelsesudvalget. Uklart, hvorfor netop Helsingør oplever så stor stigning i børn med særlige behov.

Der er tilsyneladende ikke nogen simpel forklaring på udviklingen. Man er uden tvivl blevet bedre til at opdage psykiske problemer og lidelser. Men skyldes det også samfundsmæssige forhold som perfekthedskultur og karakterræs, problemer i hjemmene, kemiske påvirkninger – eller noget helt fjerde?