Anmeldere så kraftig røg fra båd

Foto: Lars Sandager Ramlow