Forvaltning: Kritiker bør erklæres inhabil i Kulplads-sag

Inhabilitet: Cirka klokken 22 aftenen før mødet i By-, Plan- og Miljø onsdag blev der udsendt et ikke offentligt notat fra kommunens juridiske afdeling, der vurderer, at udvalgsmedlem og medlem af menighedsrådet ved Helsingør Domkirke Thomas Kok(K) er inhabil i Kulplads-sagen. Omvendt er udvalgsformand Janus Kyhl(K), der er ansat hos ejendomsmægleren, som sælger de nye lejligheder på pladsen – ifølge juridisk afdeling – ikke inhabil.

Forvaltningen mener nu, at byggeriet på Kulpladsen lovligt kan fortsætte på trods af, at en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet blev tillagt opsættende virkning. Foto: Andreas Norrie

Forvaltningen mener nu, at byggeriet på Kulpladsen lovligt kan fortsætte på trods af, at en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet blev tillagt opsættende virkning. Foto: Andreas Norrie