Valnødder: Flere sager på kommunens bord

FREDNING: Halsnæs Kommune ser på henvendelser fra naboer til Orehøjgård om plantning af nåletræer og spørgsmål om Naturbeskyttelsesloven.

Valnødder: Flere sager på kommunens bord