V: Besparelse på lokaltog vil ramme små samfund

Et sparekatalog for den kollektive trafik, som Region Hovedstaden skal tage stilling til, inden de bestiller trafik hos Movia for hele 2021, lægger op til halvtimesdrift på Frederiksværksbanen hele weekenden. Forslaget betyder også, at der på hverdage skal køre to hurtigtog og et stoptog i timen på strækningen, mens det i dag er to stoptog og ét hurtigtog. Det betyder ringere betjening af Brødeskov, Gørløse, Grimstrup, Kregme, Hanehoved, Dyssekilde, og Østerbjerg, mens Hillerød, Skævinge, Ølsted, Lille Kregme, Frederiksværk, Melby, Vibehus og Hundested får en bedre betjening.