Udvalgsformand: Brug for afklaring om valnødder

FREDNING: Udvalgsformand Anja Rosengreen ærgerlig over kommunens fejlvurdering, men hun mener stadig det kan afklares om valnøddeplantage er i strid med fredning eller ikke.

Udvalgsformand: Brug for afklaring om valnødder
Foto: Niels Jørgen Larsen

HALSNÆS: Da Halsnæs Kommune i august træf en forvaltningsmæssig afgørelse om at en valnøddeplantage på Udlodsvej i Tollerup-kilen ikke var en strid med den gældende fredning omkring Orehøj, udtrykte formand for Udvalget for Klima, Natur og Miljø Anja Rosengreen (SF) glæde over, at afgørelsen ville blive fulgt af en ekstern faglig vurdering. Det ville ske fordi naboer til ejendommen i Tollerup og DN Halsnæs på vejledning fra kommunen ville indklage afgørelsen for Miljø- og Fødevareklagenævnet.