Tidligere militærlejre undersøges for forurening med giftigt skum