Stopper som formand for DN Halsnæs

Når Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs afdeling tirsdag holder årsmøde virtuelt sker det med et formandsskifte, da Birgitte Benzon Bang har valgt at trække sig som formand efter 7½ år på posten. Lenni Gottlieb har sagt ja til at overtage formandsstafetten, mens Birgitte Benzon Bang fremover vil dele næstformandsposten med Per Baatrup.