Socialrådgiver skal styrke trivslen i ældreplejen

Halsnæs Kommune på vej med flere tiltag for at tiltrække og fastholde medarbejdere på ældreområdet

Nurse with her hands on the shoulder of a senior woman
Nurse with her hands on the shoulder of a senior woman ©thodonal – stock.adobe.com

HALSNÆS 1. november bydes velkommen til en nyansat socialrådgiver i ældrepleje, som skal støtte og rådgive medarbejdere, der er påvirket på trivslen – og måske på vej til en sygemelding eller opsigelse.

Nogle udfordringer kan være svære at håndtere på egen hånd. Det kan f.eks. være kriseramte pårørende eller en borger, som er udadreagerende. Men socialrådgiveren kan også hjælpe og støtte, hvis en ansat i ældreplejen rammes af livskriser i det private liv.

Målet er at fastholde medarbejdere, som ellers er i fare for at udvikle langtidsfravær eller helt miste joblysten.

Brug for alle

Socialrådgiverens kompetencer skal også bruges til sparring med lederen og deltagelse i forebyggende initiativer. Blandt andet supervision i grupper, hvor medarbejderne får mulighed for sammen at drøfte, hvordan komplekse arbejdsopgaver bedst bliver løst.

"Dagligdagen i hjemmeplejen er på mange måder givende, men man skal også huske på, at vi jo går på arbejde som hele mennesker, som kan blive ramt af det, vi oplever. For nogle kan det desværre ende med en sygemelding," siger Thue Lundgaard, udvalgsformand for Ældre og Handicappede.

"Vi har brug for alle kræfter i ældreplejen, og vi skal derfor gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe de medarbejdere, der står i en udfordrende situation. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi nu har ansat en socialrådgiver i ældreplejen, der er dedikeret til at rådgive og støtte de medarbejdere, der har brug for det," siger Thue Lundgaard.

Socialrådgiveren er til en start ansat frem til 2023, hvor tiltaget evalueres.

Ny strategi

Det nye tiltag er et led i en ny strategi for at tiltrække og fastholde medarbejdere på ældreområdet i Halsnæs Kommune. Strategien indeholder flere andre som f.eks.:

  • Tilbud om supervision
  • Styrket intro-forløb
  • Traineestillinger
  • Buddy-ordning til nye medarbejdere
  • Styrket folkeskolepraktik
  • Pulje til lokale initiativer
  • SoSu-hjælpere opfordres til videreuddannelse