Skeptiske røster mod Lynæs-plan

HAVNEUDVIKLING: Allgevel sendte stort flertal lokalplanforslag for Lynæs havn i høring.