Skab sikkerhed i trafikken!

Af Timo Jattu, formand for Det Miljøradikale Parti, Torpmaglevejen 26, Hundested

I 2017 skrev jeg om strategisk vejbelysning, hvordan vi reducerer omkostningerne for gadebelysning, fik bedre sikkerhed og en helbredsmæssig gevinst, men det var uhørt at regulere på gadebelysningen.

København har slukket 30 kilometer motorvejsbelysning, og sparer 3.5 millioner, da moderne billygter uden problemer kan oplyse kørebanen og skilte. Lolland kommune har reguleret på gadebelysningen for at finde kompromis imellem energibesparelse og tryghed på gader og stræder, og vil på sigt kunne styrer LED gadebelysningen centralt, med bedre belysning. Der er kommet mere fokus på at overbelysning påvirker melatonin produktionen, hvilket påvirker døgnrytmen, og resultere i søvnmangel, træthed, hovedpine, stress, kræft mv. Der er god grund til at reducere gadebelysningen!

Det er resultatet som jeg nåede i 2017. Der skal ikke lys på vejbanen! Hvis vi kun oplyser fortov, overgange, cykelsti, og farlige kryds, reducere vi energiforbruget med omkring 70-80%, i forhold til almindelig LED-gadebelysning, og med intelligent belysning mere. Det øger sikkerheden for bløde trafikanter, og gøre bilister opmærksomme på hvor de sårbare trafikanter er, viser dem hvor der er farlige kryds, og samtidigt får vi en positiv effekt på borgernes sundhed. Hvad med at bruge besparelsen på normeringer, unge & ældre, tidssvarende idrætsfaciliteter.