Sagen om valnødder: Fredningsnævn ser på læhegn

FREDNING: Før byrådet vedtager fredningsforslag, der tillader valnøddeplantage, ser Fredningsnævnet på plantning af fyrre- og grantræer, som kommunen mener er ulovlig.

Sagen om valnødder: Fredningsnævn ser på om læhegn er lovligt
Foto: Niels Jørgen Larsen

TOLLERUP: Inden byrådet i Halsnæs torsdag aften beslutter at sende fredningsforslaget for Melby- og Tollerup-kilerne videre, er Fredningsnævnet allerede for anden gang i færd med at se på en sag omkring Orehøjgård. Det drejer sig om tilplantning af fyrre- og grantræer omkring den meget omtalte valnøddeplantage.