Roskilde Fjord blandt de mest udsatte farvande

DMI varsler i en opdatering af DMIs Klimaatlas en fremtidig, kraftig stigning i varslinger om kritisk højvande.

Sluse skal lukkes oftere

Sluse skal lukkes oftere

Nordsjælland: Roskilde Fjord er sammen med Mariager Fjord, kysterne ved de sydligste dele af Kattegat ned mod Fyn, Storebælt og Lillebælt og den østlige del af Østersøen er Kattegat de steder, der i fremtiden oftest vil opleve varsler om forhøjet vandstand og fare for oversvømmelser. Det viser den netop opdaterede version af DMIs Klimaatlas.