Nyt havmølle-område styrker Hundested

VINDENERGI: Forslag om at flytte Hesselø Havmøllepark til en sydligere placering, kan blive win-win, mener havnefoged Søren Brink.

Esbjerg-aftalen mellem Danmark, Tyskland, Holland og Belgien om havvindmøller i Nordsøen, der blev indgået onsdag, og en ny COWI-rapport om mulighederne for havmøllepark ved Hesselø har øget optimismen hos havnefoged Søren Brink om at Hesselø Havmøllepark bliver en realitet, og at Hundested kan blive udpeget som servicehavn.