Nej tak til grusgrav i Ølsted

Hverken Halsnæs Kommune eller de nærmeste naboer ønsker at et stort område ved Ølsted udlægges til grusgrav.

I Region Hovedstadens Råstofplan 2020 er der forslag om udpegning at et nyt graveområde ved Ubberup ud til Hillerødvej nær det som de lokale kalder »det sorte kryds«.

Direktionen i Halsnæs Kommune indstiller til byrådet, at man fortæller Region Hovedstaden, at man ikke ønsker området som ny grusgrav. Det vil ødelægge landskabelig værdi, give trafikale problemer og risikere at påvirke vandløb og drikkevandsinteresser.

– Jeg er enig i, at vi skal gøre hvad vi kan for at undgå endnu en grusgrav i Ølsted. Der er brug for fred i området og for at folk kan opleve at de bor et sted med naturherligheder, siger Anja Rosengreen (SF), formand for Udvalget for Miljø og Plan.

Borgere omkring Ubberupvej ser heller ikke frem til at skulle have grusgrav i baghaven.

– Trafikalt vil det få temmelig alvorlige konsekvenser for Ølsted og Ubberupvej. Skal der hentes 5,5 mio tons grus vil det betyde en kvart million lastbiler igennem Ølsted, siger Stig Hansen, der bor på Ubberupvej og er del af Ølsted Trafikgruppe.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis tirsdag.