Naboer klager over larm fra Café Støberled

Foto: David Abildgaard