Millionunderskud i Halsnæs

Foto: David Abildgaard

Årsregnskab for 2009 for Halsnæs Kommune viser et samlet underskud for året på 78,4 millioner kroner. Det er 38,8 millioner kroner værre end forventet, da budgettet i sin tid blev lagt.

Årsregnskabet på den skattefinansierede ordinære drift viser et underskud på 30,3 millioner kroner, hvilket er 23,1 millioner mere end forventet i det korrigerede budget.

De ekstra udgifter på den skattefinansierede drift hænger sammen med de mange uventede merudgifter til børn og unge med særlige behov og udsatte voksne og handicappede. Udgifter til ældreområdet har også tynget regnskabet. En omfattende sparerunde på Rådhuset med flere afskedigelser blandt ansatte og ledere, har blandt andet medført færre udgifter for 16,1 millioner kroner.

Kassebeholdningen var ved årets start 2009 på minus 86 millioner kroner, og ved udgangen af året lød beholdningen på minus 61,3 millioner kroner. I det korrigerede budget havde man forventet et minus på 93,3 millioner kroner, så resultatet var 32 millioner kroner bedre end forventet.

I renteafdrag har kommunen haft udgifter for 28,2 millioner kroner i regnskabsåret 2009. Det er små 11 millioner større mere end beregnet i budgettet og 4,3 millioner kroner mere end i det senere korrigerede budget. I alt optog kommunen lån for 437,8 millioner kroner i regnskabsåret 2009.