Mammut-march: 100 kilometer på gå-ben

Annie Christensen og Kjeld Frederiksen gennemførte den ikoniske Mammut-march på 23 timer

100 kilometer på gå-ben