Kystsikring kan lukke havne

Foto: Kenn Thomsen
Horbæk havn, lidt forhøjet vandstand
Horbæk havn, lidt forhøjet vandstand Kenn Thomsen

Planerne om at sikre Nordkysten med massiv sandfodring vækker bekymring i flere nordsjællandske havne. Havnefogeder – og formænd i Gilleleje, Hornbæk og Hundested frygter, at sandet vil lægge sig i sejlrender og indsejlinger, et scenarie som kan lukke havnene i mere end én forstand. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

– For vores vedkommende kan det blive noget rigtigt skidt. Vi kæmper i forvejen med, at havnen sander til, og projektet kan på sigt gå hen og blive Hornbæk Havns endeligt, siger Christian From, havnefoged på Hornbæk Havn, til Frederiksborg Amts Avis.

Det er Halsnæs, Helsingør og Gribskov kommuner der står bag kystsikringsprojektet Nordkystens Fremtid. Projektet lægger i første omgang op til at sandfodre 28 kilometer kyststrækning med 1,7 mio. kubikmeter sand og sidenhen efterfodre på udvalgte strækninger.

Det harmonerer dårligt med virkeligheden på havnene. De fortæller enstemmigt om udfordringer med øget tilsanding og voksende udgifter til at udgrave sejlrender og indsejling.

– I lang tid var det nok at uddybe sejlrenden og indsejlingen med tre til fem års mellemrum, men nu bliver vi nødt til at uddybe sejlrenden hvert år. Det medfører lige nu en årlig udgift på 400.000 kroner, og den kan jeg da frygte vil stige i takt med, at der bliver sandfodret, siger Søren Brink, Hundested havn.

Centerchef i Gribskov Kommune, Dorethe Pedersen, gør det klart, at folkene bag projektet er opmærksomme på havnenes bekymringer om øget tilsanding.

– Det er noget, vi er opmærksomme på, at vi skal undgå. Det er en udfordring, der skal tackles, og som vi vil gå i dialog med havnene om, når vi når lidt længere frem i projektet, men det er for tidligt at sige noget konkret om mulige løsninger, siger hun.