Køber vil bevare Asserbohus

Asserbo: Bevaring af hovedbygningen på Asserbohus og opførelse af ni luksussommerhuse på den resterende del af arealet. Det er planerne fra en investor, som Frederiksborg Amts Avis nu kan sætte navn på. Den interesserede køber af Asserbohus-grundene er Bjørn Ibsen fra Risskov ved Århus.

Han har søgt Halsnæs kommune om at få hævet bebyggelsesprocenten i lokalplanen for Asserbohus fra 10 til 15 procent for at kunne gennemføre projektet omkring det tidligere hotel og kostskole, der har stået tomt siden Tvind-koncernen lukkede stedet.

Projektet er i de kommende uger til nabohøring, og det er en forudsætning for at gennemføre købet at bebyggelsesprocenten hæves. Halsnæs kommune har sendt brev ud til naboerne, som også med posten modtager en orientering fra Bjørn Ibsen selv.

– Mit fokus har hele tiden været på, at vi skal bevare Asserbohus. Det er en fantastisk flot og spændende ejendom, som betager mig hver eneste gang jeg ser den. Hvordan skulle man nogen sinde kunne retfærdiggøre at nedrive en så unik bygning, siger Bjørn Ibsen.

Mens hovedbygningen bevares og sandsynligvis indrettes til fem hotellejligheder er ønsket at nedrive de omkringliggende bygninger, som er stærkt medtagne.

Bjørn Ibsen kalder udstykningen af ni sommerhusgrunde et middel til at kunne gennemføre en bevaring af Asserbohus. Han ønsker for at gøre grundene attraktive for potentielle købere at bebyggelsesprocenten bliver hævet til 15 procent.

– I brevet til naboerne skriver Halsnæs kommune at den tilladte bebyggelsesprocent på de omkringliggende grunde faktisk er de 15 procent, så det er kun et spørgsmål at bringe Asserbohus-grundene op på samme niveau, siger Bjørn Ibsen.

Kan det ikke lade sig gøre, falder hele projektet sammen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis tirsdag.