Knud Rasmussen på nyt Norwegian-fly

Foto: Scanpix, David Abildgaard