Jeg er ikke misinformeret

Steen Hasselriis(V), Borgmester i Halsnæs Kommune

Pia Rye skriver i et læserbrev, at jeg skulle være misinformeret om Høje Tøpholm. Jeg forstår det derhen, at hun mener, at boligselskabet skulle have givet mig oplysninger, som ikke er korrekte. Jeg kan berolige med, at det ikke er rigtigt. Vi har et godt samarbejde med boligselskabet i denne her sag, og det kræves også, hvis vi skal komme udfordringerne til livs.

Udfordringer der over en årrække både har omfattet udlejningsvanskeligheder, økonomiske problemer og en meget skæv boligsocial profil med de udfordringer, det afstedkommer. Derfor har boligselskabet udvist rettidig omhu ved at konstatere, at der må gøres noget drastisk for at få vendt den negative spiral. Det er et stort flertal i Byrådet enig med boligselskabet i, og har derfor godkendt, at boligselskabet i den kommende tid arbejder videre med en plan for Høje Tøpholm. En plan som senere forelægges Byrådet, og som formentlig også indeholder forslag om en reduktion i antallet af boliger, fordi der ikke er udsigt til, at de efterspørges.