Hunderevet: Vi er opsat på, at pengene investeres her

Hunderevet: Vi er opsat på, at pengene investeres her

Foreningen Hunderevets formand Frank Eske-Lund(midten) har flere gange uden held efterspurgt en procesplan fra Miljøministeriet - men uden held. Foreningen er dog opsat på at millionerne fra sidste års finanslovsaftale skal investeres i Hunderevet. Foto: Allan Nørregaard

Foto: Allan Nørregaard

Det er snart to år siden, at foreningen Hunderevet officielt kunne indvie et cirka 100 meter langt formidlingsrev ud for Spodsbjerg Kyst. Siden er biodiversiteten ved revet eksploderet, og her i marts myldrer det med liv, små og store fisk, marsvin, sæler, svømmefugle.

Foreningen drømmer om rev i større skala, og afventer tålmodigt at høre mere om de 20 mio. kroner, som blev afsat til Hunderevet i finanslovsaftalen fra 2022.

– Vi er opsat på, at pengene bliver brugt rigtigt, og vi mener, at vi med vores projekt har bevist, at det er det rette sted at investere, siger Frank Eske-Lund, formand for foreningen Hunderevet.

Miljøstyrelsen vil stå for anlægning af stenrevene og vil i den forbindelse også indlede dialog med lokale foreninger i områderne, men foreningen Hunderevet har intet hørt.

– Vi samarbejder med Halsnæs Kommune, som er i dialog med Miljøministeriet, og vi har gentagne gange bedt om en procesplan, så vi kan se, hvordan det skrider frem, og hvad deres tanker er. Det har vi ikke fået, og det er baggrund for, at man tænker, om der sker forskydninger eller ændringer i planerne, når der kommer en ny regering. Derfor er vi opmærksomme på situationen, men vi tænker da, at den nuværende regering også har interesse i at etablere stenrev hos os.

Indgå i kystsikring

Oplægget til det nye Hunderevet er et partnerskab mellem Halsnæs Kommune, foreningen Hunderevet, Miljøministeriet og Nordkystens Fremtid, det tværkommunale kystbeskyttelsesprojekt, som går ud på at sandfodre massivt langs Nordkysten.

Her er det håbet, at det store rev også kan agere kystbeskyttelse.

– Hunderevet ligger i den vestlige del af Nordkystens Fremtid, og det er interessant, om det kan holde på noget af alt det sand, som skal smides ud. Det har en positiv indflydelse på min holdning til Nordkystens Fremtid, hvis vi kan få afprøvet mere naturbevarende kystsikringsmetoder i samme omgang, siger Anja Rosengreen.