Grundstødt skib skabte kø til farvand

Foto: Sarah Van Hagen Lind

Hundested: Lørdag formiddag fik politiet en melding om et skib, der var stødt på grund halvanden sømil vest for Hundested. Skibet var på vej til Frederiksværk med 3700 ton stål, men stødte af ukendte årsager på en sandbanke. Det skabte en del problemer for andre skibe, der skulle sejle ind i farvandet, da de ikke kunne komme forbi. Det er Søfartsstyrelsen og SOK der styrer trafikken fra vandkanten og ud i havet, men når skibet er stødt på grund, er det myndighederne, der skal sikre, at der ikke er gået hul på skibet. Der blev sendt et miljøskib ud for at sikre, at der ikke var hul i skroget, og skibet blev trukket fri.