Forening søger frivillige kræfter: – Vi er jo ikke udødelige

OPRÅB: Klap en Fisk mangler frivillige, og uden nye og yngre kræfter frygter foreningens bestyrelse, at deres mangeårige arbejde på Hundested Havn vil sygne hen.

Forening søger frivillige kræfter: - Vi er jo ikke udødelige

Finn Nyhuus Kristoffersen(tv.) og Henning Bjerregaard har i mange år været synonym med foreningen Klap en Fisk. Nu efterlyser de, at flere og yngre frivillige kræfter engagerer sig i foreningens arbejde, for som de selv siger: vi er jo ikke udødelige. Foto: Kim Rasmussen

Foto: Per Lange

Hundested: Hvert år i løbet af sommerferien stimler folk i tusindvis sammen på en flydende platform i Hundested Havn, hvor der i små bassiner kan undersøges og klappes fisk og krabber. Sådan har det været i mange år, men fremtiden er mere uvis. Foreningen bag platformen og en lang række andre initiativer på havnen – Klap en Fisk – mangler nemlig yngre kræfter.

– Vores problem er jo, at vi ikke er udødelige, siger Henning Bjerregaard.

Han er 87 år og udgør sammen 83-årige Finn Nyhuus Kristoffersen en væsentlig del af bestyrelsen i Klap en Fisk. Foreningen var tidligere omkring 200 medlemmer, men blev under corona cirka halveret, og nu går de to bestyrelsesmedlemmer ud med et opråb.

– Vi har mange opgaver, der skal løses, for eksempel at stå på platformen i sommerhalvåret og undervise eller tage kontakt til de universiteter, som hvert år sender biologer op til os. Men vi har brug for at få engageret flere og yngre folk. Får vi ikke det, er jeg bekymret for, at alt vores arbejde på havnen vil sygne hen, siger Henning Bjerregaard og afslører, at man på sigt også håber at finde nogen, der brænder for at gå ind i bestyrelsen.

– Det ville være lykken på et tidspunkt at finde ildsjæle, som brænder for det samme som os og vil fortsætte det arbejde, vi har startet, siger han.

Pyramiden Fyrbåken blev indviet i 2011 og er et af Klap en Fisk’ mange initiativer på Hundested Havn. Foto: Kim Rasmussen

Klap en fisk

En lille gruppe engagerede mennesker med formanden Finn Nyhuus Kristoffersen har siden 2009 skabt en række oplevelser på havnen med udgangspunkt i Hundesteds maritime miljø og historie.

Foreningen Klap en Fisk startede med ideen om en flydende platform med rørebassiner til fisk og krabber. Siden blev anlægget udvidet med Den Spanske Trappe og Pyramiden. Det drejer sig om investeringer i millionklassen, som foreningen selv har skaffet via fonde.

Foreningens virke omfatter også udgivelse af bøger og dokumentarfilm. Alt i alt drejer det sig om seks bøger og to film. Alene i 2022 lancerede man ”Lynæs Rapsodi” både som bog og film, og i slutningen af året udkom ”Havnens Legender”, bogen om smeden og vodbinderen.

Den 27. marts holder foreningen fødselsdagsfest i Hundested Kino.

Fyrbåken og Klap en Fisk

Klap en Fisk fejrer officielt 13 års fødselsdag denne måned, men faktisk var det allerede i 2006, at Finn Nyhuus Kristoffersen første gang fremlagde sine ideer til et oplevelsescenter på havnen. En initiativgruppe blev dengang dannet, og Finn Nyhuus Kristoffersen er den eneste fra gruppen, som stadig er aktiv i foreningen.

– Vi startede sent – første efter vi blev pensionister – og nu er der gået 15 år, og vi er ikke blevet yngre. Jeg har været været tovholder og frontløber i 15 år, og der er ingen oplagt arvtager lige nu, siger Finn Nyhuus Kristoffersen.

I 2008 stødte Henning Bjerregaard til.

– For mig var det vigtigt, at vi havde et pædagogisk sigte i de ting vi gjorde – både over for børn og voksne. Og jeg synes, at det har været et bærende element hele vejen, siger han.

Foreningen hed oprindeligt Fiskeriet og Havnens Hus, men blev i 2009 stiftet som almennyttig forening med navnet Klap en Fisk. Foreningen fik i 2010 indviet motorhuset med den nyrestaurerede Hundested-motor og samme år blev Klap en fisk-platformen søsat med rørebassiner til fisk og krabber.

Siden er anlægget blevet udvidet med Den Spanske Trappe og Fyrbåken, som er med til at kendetegne havnens kulturmole. Store investeringer, som foreningen har fået ført ud i livet.

– Men der er en risiko for, at det hele sygner hen. Det hele står og falder med vores engagement. Vi bliver ved så længe helbredet er til det, men i vores alder planlægger man ikke for langt frem, siger Henning Bjerregaard.

Skulpturen af sælhunden og hendes unge, som foreningen har fået stillet op på Hundested Havn, er ganske paradoksal for dagens interview. Klap en Fisk mangler nemlig yngre kræfter, en ny generation, som vil engagere sig i foreningens arbejde. Foto: Kim Rasmussen

Milepælen

De to herrer har dog stadig store planer – både for foreningen og havnen. En plan, der går under navnet Bølgen. For selvom foreningen i sin levetid har skaffet omkring 2,6 million kroner i fondsmidler til aktiviteter på Hundested, så har Klap en Fisk ikke et sted, hvor de selv kan være.

Derfor har Henning Bjerregaard og Finn Nyhuus Kristoffersen i årevis arbejdet på et aktivitetets- og formidlingshus, Bølgen, hvor foreningen kan have tilholdssted og fortælle om Hundesteds maritime kulturarv og natur i skiftende udstillinger.

– Bølgen er afrundingen på hele vores projekt. Uden den sygner det hele hen. Når vi ikke kan mere, skal Bølgen være vores milepæl. Derfor skal vi have den bygning op at stå, og det kan forhåbentlig også gøre, at flere bliver interesseret i foreningens arbejde, siger Finn Nyhuus Kristoffersen.

Oprindeligt havde foreningen planer om et storstilet projekt til et tocifret millionbeløb på Hundested Havn. Det projekt er nu droppet og skaleret ned.

– Vi startede med at arbejde på Bølgen for mange år siden. Indtil da havde vi succes med alt, men her løb vi første gang panden mod en mur. Siden har vi på det punkt stået i et vadested, siger Finn Nyhuus Kristoffersen

På tegnebrættet består Bølgen nu af seks containere som bygges sammen til et stort rum, hvor udstillinger og Hundested-motoren skal være. På taget bliver en stor åben terrasse, og det hele bliver beklædt med en bølge af lærketræ. Foreningen anslår, at projektet koster to millioner kroner og håber, at Hundested Havn, lokale virksomheder og LAG-midler kan være med til at finansiere det.

– Vi har forslået havnen et samarbejde. De har pengene, og vi har viden. Det ville være et scoop for havnen med Bølgen, siger Henning Bjerregaard.