Efterlysning: Mangler 27 millioner kroner

Foto: David Abildgaard

Halsnæs: Et utal af uventede udgifter i indeværende budgetår for Halsnæs Kommune tvinger nu byrådspolitikerne til at trække i flere forskellige sparehåndtag for at få budgettet for i år til at hænge sammen. I alt skal der findes 27,2 millioner kroner til blandt andet at dække uventede låneudgifter og lavere ejendomsskatter end beregnet.

Besparelserne rammer bredt. Medarbejderne på rådhuset skal samlet spare cirka en million kroner i 2009. Kommunen har også bedt politikerne godkende, at man trækker penge ud af puljen til indkøb af rengøringsmidler og maskiner for samlet en halv million kroner. Derudover skal der trækkes cirka en halv million på vedligeholdelseskontoen for kommunens naturarealer. Der skal desuden trækkes 700.000 kroner i puljen for vedligeholdelsen af kommunens vejnet, hvilket administrationen selv advarer, kan få "stor betydning", hvis det medfører, at kvaliteten af kommunens veje og stier forringes.

Ifølge direktør i Halsnæs Kommune, Svend Erik Nielsen, er der ikke tale om, at servicen pludselig forringes ved at man trækker penge ud af de forskellige områder.

– Vi har siden starten af året været bevidst om, at det var sandsynligt, at vi på et tidspunkt fik brug for at bruge af det økonomiske beredskab. Man har derfor fra starten prioriteret på en sådan måde, at de beløb har været til rådighed gennem året ved at lave mindre vedligeholdelse end oprindeligt budgetteret.

Politikerne tager på næste byrådsmøde stilling til om de mange besparelser skal føres ud i livet.