Drevne erhvervsfolk køber Auderødlejren: Pris 16 mio. kr.