DF om mere affaldssortering: Et hysterisk tiltag

Alle andre end Dansk Folkeparti stemte for nyt affaldssystem med indsamling i fire beholdere ved hver husstand

Helårshuse i Halsnæs har i dag tre affaldsbeholdere. Fra engang i 2022 skal alle helårshuse, sommerhuse og landejendomme have fire spande - nogle med to kamre. Arkivfoto.
Helårshuse i Halsnæs har i dag tre affaldsbeholdere. Fra engang i 2022 skal alle helårshuse, sommerhuse og landejendomme have fire spande – nogle med to kamre. Arkivfoto.

"Det har været længe undervejs," indledte udvalgsformand Anja Rosengreen (SF), da hun på byrådsmøde gav bolden op til debat om nyt affaldssystem i Halsnæs.

Allerede på Byrådets møde i juni blev det besluttet, at affald fremover skal sorteres i dobbeltkammerbeholdere ved hver enkelt husstand.

Denne gang blev en lidt mere detaljeret model præsenteret :

Ved enfamiliehuse, sommerhuse og landejendomme opsættes fire beholdere (heraf to eller tre 240 liter dobbeltkammerbeholdere) til indsamling af syv fraktioner: restaffald, mad, metal, papir, pap, plast og mad- og drikkekartoner.

Glas skal, som i dag, indsamles i kuber, mens farligt affald og tekstiler planlægges indsamlet med storskrald.

Ved etageejendomme og tæt lav bebyggelse etableres beholdere eller nedgravede løsninger.

I gang foråret 2022

Først når Byrådet endeligt har vedtaget det ny indsamlingssystem, kan Halsnæs Forsyning sætte gang i udbud af nye renovationsbiler og nye beholdere. Det er en lang proces fra udbud til levering.

"Ca. 80.000 spande skal ud at køre i kommunen. Det kræver en del planlægning," lød det fra Thomas Møller Nielsen (V), som er formand for Halsnæs Forsyning.

Det forventes, at den nye ordning kan sættes i gang i 2. kvartal 2022.

Der var opbakning til den nye affaldsordning fra hele byrådet, bortset fra Dansk Folkeparti.

"Det er et hysterisk tiltag. Jeg tror ikke på, at familierne i deres travle hverdag formår at selektere affald på denne måde, " lød det fra Walter Christophersen (DF), som også rejste tvivl om, hvad det kommer til at koste den enkelte husstand:

"Det bliver rasende dyrt. I materialet står der 500 kroner pr. forbruger. Javel, det bliver meget dyrere," spåede Walther Christophersen.