»Det er skam ikke bare lutter lagkage og træspåner«