Debat: Stop udledning i sø og fjord

Af Henning Petersen, Hejrestien 6, Ølsted

Debat: I Halsnæs kommunens nye spildevandsplan var kloakeringen af sommerhusene langs Roskilde fjord og tilslutning til det offentlige kloaksystem et varmt emne. Det ville samtidig være en overkommelig opgave for kommunen, arbejdsmæssig, politisk og økonomisk, da der var et klart flertal i byrådet – og sommerhusejerne ville få lov til at betale sin andel af tilslutning til det offentlige kloaksystem. Økonomien var på plads.

Hvem forurener egentlig Roskilde fjord? og hvor meget hjælper kloakeringen af sommerhusene i virkeligheden på klimaet i hele det store klimaregnskab?

En opfølgning på negative debatindlæg og nærlæsning af lidt om klimaet her i området, peger på omegnskommunerne som de helt store syndere. Det tror jeg ikke overrasker nogen, for med Danmarks mest forurenet sø med udløb i fjorden, så har omegnskommunerne en meget stor andel i både Arresø og fjordens tilstand.

Det kan ikke være rigtigt, at os der bor og lever her med fjord og sø som naboer, passiv skal se til, mens de omkringliggende byer udvider med nye store bysamfund og mere svineri til følge. Det er på tide at finde en anden måde at komme af med spildevand mm, en blot at sende det ud i nærmeste åer og søer. Hel- og halvhjertede tiltag med dyre løsninger fører heller ikke til noget. Forureningen stiger i takt med byerne vokser.

Grav i stedet en kanal fra Hillerøds rensningsanlæg og send spildevandet til Gribskov kommune. Sammen med Gribskovs spildevand kan det nu sendes ud i Kattegat uden for Gilleleje. På denne måde slipper Arresø pludselig af med sine 2 største forurenere, Hillerød og Gribskov kommuner.

Der er for tiden store gravearbejder i gang med at anlægge en gasledning gennem Danmark, direkte fra Norge og til Polen. Arbejdet er lige til at kopiere og i meget mindre målestok. Grav en kanal, læg en rørledning fra Hillerød og til Gilleleje. Så er fortsat forurening af sø og fjord løst på en meget simpel måde.

Det vil være helt naturligt at staten tager over i tidens store klimadebat, også økonomisk og overtager styringen af alt med klimaet, som verden ser ud i dag.

Denne øvelse vil helt klart sætte et stort og positivt aftryk på hele klimaregnskabet i og omkring Arresø og Roskilde fjord. Ikke alene vil det vise at resultatet af en kloakering af sommerhusene vil være så ringe, at den ikke kan måles. Samtidig vil fortsat udledning blot bevirke at klimaet i sø og fjord bliver endnu ringere.

Det vil også give god mening, hvis man lige kikker på de gamle septiktanke, nu man er i gang med klimatiltag.

En opgradering til en miljøvenlig tricktank kunne foregå på den måde, man på landsplan og ved lov, gør det obligatorisk, at skifte den gamle septiktank ud, med en ny miljøvenlig tank – et lille decentalt mini rensningsanlæg med udledning i dræn – kædet sammen med salg og ejerskifte af huse i det åbne land. Her er økonomien på plads, så en udskiftning vil ikke virke som en økonomisk belastning.

Med denne model vil alle gamle sivebrønde og septiktanke i åben land være forsvundet om ca 30 år. Det er da en meget positiv tanke

Vi kan nu fortsætte med at reducere udledning i fjorden fra de andre omegnskommuner, plus det er tid at se på landbrugets udledninger.