Debat: Parkering ved Melby station

Af Charlotte Ramsing Parnas Søvej 15 , Liseleje

DEBAT: Mon nogen ved, hvornår man kan parkere sin bil som tidligere, ved siden af cykel-parkeringerne ved Melby station ?

For et par år siden blev bil-P arealet inddrager til “midlertidig stoppested for Movia-buslinie 327” Bilister blev henvist til parkering på et areal, på modsatte side af togskinnerne…. Noget besværligt at komme til og fra i mørke og ujævnt terræn !

Der er nu, for ca. et par måneder siden, sket det, at dét areal, hvor den tidligere stationsbygning lå, og det usle, uplejede areal længe lå meget grimt hen, nu er ordnet og asfalteret, og til forveksling ligner et areal, hvor bussen nemt kan køre ind og parkere OG køre ud igen, smart og enkelt!

Jeg har rettet henvendelse til Movia, Lokalbanen OG kommunen, om det ikke snart var på tide, at bussen flytter til det nye areal, og vi togkunder atter kan parkere lige ved perronen.

Kommunen og Movia ved ikke noget, og Lokalbanen har overhovedet ikke svaret på min skriftlige henvendelse…..Unægteligt ikke særlig kundevenligt !

Mon der snart sker noget, med den “midlertidige” P-ændring for togkunderne?