Debat: Nordkystens Fremtid og stenrev

Af Anders Hedelund, Nødebovejen 103, Hundested

Jeg læser i avisen, at Nordkystens Fremtid forventer en ekstraudgift på anslået 25 mill til anlæg af kompenserende stenrev.

Sidste år bevilgede Miljøministeriet efter foreningen Hunderevets ihærdige lobbyindsats andre 25 mill til genetablering af stenrev ved nordkysten.

Det viser sig imidlertid at der aldrig har været noget stenrev i foreningens ønskede projektområde. Der har altid været ren kyst. Desuden er det et Natura-2000-område. Hele den øvrige kyststrækning fra Kikhavn til Helsingør er projektområde for Nordkystens Fremtid.

Det forekommer derfor naturligt, at de gode ender mødes, så revet kan blive anlagt på et sted, hvor der faktisk tidligere har været et, og arbejdet koordineres ind i Nordkystens Fremtid, så det kan indgå i de beregnede kompenserede foranstaltninger, og derved komme hele samfundet til gode. Alle undgår vel også helst at skulle betale for den samme ting to gange.