Debat: Gode grunde til at piletræer fældes

Af Sune Schou, direktør i Halsnæs Kommune

Lenni Gottlieb kritiserer i et åbent læserbrev, at Halsnæs Kommune som led i Mølledamsprojektet har godkendt, at der fældes 4 piletræer. Jeg vil gerne her forklare baggrunden for, hvorfor det er nødvendigt.

Med det kommende Mølledamsprojekt ønsker vi at etablere en mere åben plads "Classens Plads", der skaber sammenhæng mellem kanalen, Mølledamsplænen, Gjethuset og den nye blotlægning af vandfladen mod Turbinehuset. Derudover skal projektet understøtte byliv og opholdsmuligheder. I forbindelse med den naturmæssige udformning af pladsen "Classens Plads" har Byrådet den 15. september 2022 vedtaget, at de fire ældre piletræer skal fældes, da de står uhensigtsmæssigt i forhold til at skabe den landskabsmæssige sammenhæng mellem kanalen og byen.

I forlængelse heraf har Realdania meddelt Halsnæs Kommune, at det er vigtigt, at der plantes nye træer på pladsen, og det er deres vurdering, at den nye plads og beplantning vil være en klar forbedring sammenlignet med nu.

Afslutningsvis skal det understreges, at undersøgelser fra firmaet Amphi Consult har vist, at de fire piletræer ikke anvendes som rastested for flagermus. Derfor er også vores faglige vurdering, at piletræerne ikke falder ind under bestemmelserne i §6 i Artsfredningsbekendtgørelsen.