Debat: Byrådets dyre forfængelige drøm

Af Tarja Knudsen, Muldstenshøjen 13, Melby

Jeg har længe undret mig over hvad den langsigtede vision af vores byråd er. Nu synes jeg at den er ved at blive mere klar. Den handler vel om at de mener at vi i fremtiden hovedsageligt kan leve af turisme.

Min antagelse understøttes bl.a. af at byrådet vil frede økologiske landbrugsområder for at man kan se ud over åbent landskab. Dette til trods for at det kan tvinge økologiske landmænd til at sælge deres jorder til landmænd, som bruger industrikemi. Dette til trods for at Halsnæs er omringet af hav på tre sider, og at landbrugskemi siver ud i hav- og grundvand. Dette til trods for at vandstanden stiger i havet og vinden får sandet til at fyge over åbne arealer. Dette til trods for at etårige, lave afgrøder på marker ikke bidrager til den nødvendige reform i dansk landbrug.

Min antagelse om byrådets turismevision understøttes også af at der stadigvæk bruges skattepenge på at planlægge et prestigebyggeri, som nu kaldes Horisonten i stedet for det tidligere Arktiske Center.

Visionen fastholdes, selvom der er store problemer med at yde tilstrækkelig hjælp og støtte til den aldrende og sygdomsramte befolkning, selvom andelen af børn med læse- og regne- og adfærdsvanskeligheder vokser, selvom vi har en dårlig trafikinfrastruktur osv.

Horisonten skal især hylde opdagelsesrejsende Knud Rasmussen, som i en periode havde sommerhus i Hundested. Hvad nu hvis fremtidens unge ikke regner ham for en helt men anser ham for at være kolonisator og bliver krænkede? Den shitstorm er ikke lige til at komme ud af igen.

Vi har allerede Knud Rasmussens tidligere sommerhus i Hundested og Industrimuseet i Frederiksværk. Så vidt jeg har forstået, er begge underskudsforetagender. Derfor er det vel usandsynligt at Horisonten vil tiltrække store turistmasser, som påvirker vores økonomi positivt.

Derimod kan driften af Horisonten give et bundløst hul i kommunekassen og udvikle sig til et dyrt fælleshus for lokale ældre.

Ring eller skriv til din byrådsrepræsentant, hvis du synes at vores skattepenge skal bruges til noget andet end en kulturinstitution på Nordmolen i Hundested. De kunne for eksempel bruges til at skabe en bedre infrastruktur som gør det attraktiv for mange erhvervsdrivende at investere og bosætte sig i Halsnæs. På den måde kan vi som kommune blive mere økonomisk selvstændig. Tiden er ikke inde til at bygge kulturinstitutioner som koster hundreder af millioner.