Borgmester tilfreds med nyt kig på tungekvote

Foto: Kasper Daugbjerg

Fødevareminister Dan Jørgensen(S) har bedt Det internationale Havundersøgelsesråd (ICES) om at revurdere kvoten for fangsten af tunger i de europæiske farvande. Det er ifølge Steen Hasselriis(V), borgmester i Halsnæs, ikke alene fornuftig, men også direkte nødvendigt.

-En reduktion på næsten 50 % i tungefangsten vil ramme Halsnæs hårdt. Vi vil ikke alene miste arbejdspladser i fiskeriet som følge af de begrænsede muligheder for kystnært fiskeri, men vi vil, hvis vores fiskeri rammes og fiskerne i yderste konsekvens forsvinder fra vores kommune, miste en stor del af vores identitet. Halsnæs og i særlig grad Hundested har en lang og stolt tradition inden for fiskeriet, og den er af afgørende økonomisk og kulturel betydning for os her på næsset, siger Steen Hasselriis.

Juleglæden var vendt til frustration hos de lokale fiskere i Halsnæs, da Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Dan Jørgensen, i december offentliggjorde de nye fiskekvoter, som er aftalt mellem EU's fiskeriministre og EU-kommissionen. Det viste sig nemlig, at kvoten for søtunger er blevet næsten halveret i 2015.

Da hovedparten af fiskeriflåden i Halsnæs er beskæftiget inden for det kystnære fiskeri som primært fanger søtunger, vil en reduktion på 42 procent af tungekvoten ramme fiskeriet i Halsnæs særligt hårdt.

Nu har fødevareminister Dan Jørgensen sammen med kommissionen bedt ICES om at revurdere den biologiske rådgivning, der har dannet baggrund for fastsættelsen af tungekvoten. Ifølge fødevareministeren har rådgivningen nemlig ikke taget højde for, at fiskerne i Skagerrak og Kattegat benytter selektive trawlredskaber. En metode, der betyder mindre påvirkning af havbunden og lavere fangsteffektivitet end de tal, den biologiske rådgivning har konkluderet.

Resultatet af fødevareministerens anmodning om en revurdering af kvotefastsættelsen har indtil videre resulteret i, at ICES skal levere en ny vurdering i midten af februar, som kan medføre en eventuel justering af kvoten i løbet af marts måned.