Borgmester: – Delvis nedlukning bliver noget af en omgang