Bedre forhold for pendlerne på Frederiksværkbanen

Rasmus Stoklund, folketingsmedlem Socialdemokratiet

Der er gode nyheder til pendlerne på Frederiksværkbanen. Midlerne fra en pulje, der skal fremme cykling i forbindelse med den kollektive trafik, er nu blevet udmøntet. Det betyder 550.000 kr. til Halsnæs Kommune.

Pengene skal bruges på bedre cykelparkering og cykelfremme langs Frederiksværkbanen. Det glæder mig meget, at Halsnæs får del i puljepengene, for det kommer til at lette hverdagen for de mange pendlere, der tager cyklen til og fra toget.

Og så håber jeg samtidig, at endnu flere får lyst til at tage cyklen, når forholdene bliver bedre.

Puljen er en del af sidste års finanslovsaftale, som regeringen indgik med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet. Med udmøntningen af pengene til 30 projekter landet over sikrer vi, at det bliver lettere at vælge grønne transportformer.