Asylcenter forbereder flygtninge på høje brag nytårsaften