84 høringssvar til budget i bedring

Kim Daugbjerg er formand for MLI og sidder i byrådet for Socialdemokratiet. Han er desuden formand for Halsnæs Idrætsråd og retter i den forbindelse hård kritik af det budgetoplæg som borgmesteren - hans egen partifælle - er kommet med. Oplægget devaluerer kommunens idrætsstrategi og viser ingen tegn på, at støtte forenings- og idrætslivet, lyder det. 		           Foto: Niels J. Larsen.
Kim Daugbjerg er formand for MLI og sidder i byrådet for Socialdemokratiet. Han er desuden formand for Halsnæs Idrætsråd og retter i den forbindelse hård kritik af det budgetoplæg som borgmesteren – hans egen partifælle – er kommet med. Oplægget devaluerer kommunens idrætsstrategi og viser ingen tegn på, at støtte forenings- og idrætslivet, lyder det. Foto: Niels J. Larsen.

For bare et år siden væltede 84 høringssvar ind til borgmester Steffen Jensen(S), efter han havde præsenteret et budget, der skulle bringe kommunen på rette fode igen. Kommunen manglede 70 mio. kroner i budgettet årligt og stod over for at afskedige omkring 50 medarbejdere. I år er scenariet helt anderledes. Med ordene »Velfærd først – og grund til optimisme« præsenterede borgmester Steffen Jensen(S) sit oplæg til Halsnæs Kommunes budget frem mod 2023. Et budget, som bærer præg af, at økonomien er i bedring, og hvor der blandt andet er sat flere penge af til ældre og børn i dagtilbud.

Den store forskel på de to år er dog ikke at finde i kommunens indbakke. Igen i år er der nemlig indløbet 84 høringssvar til budgetoplægget, inden høringsfristen udløb fredag.

Forældre- og skolebestyrelse og medarbejderudvalg i ni børnehuse, fem skoler og tre plejecentre i kommunen har givet deres mening til kende om budgetoplægget. Dertil kommer høringssvar fra Idrætsrådet, Ældrerådet, Ungerådet, Frivilligcenter Halsnæs, flere fagforeninger og en stribe organisationer.

I år har en lang række privatpersoner desuden været ved tasterne. Det skyldes hovedsageligt tre af administrationens forslag til et endeligt budget.

Ganske mange er utilfredse med et forslag om, at kommunen vil samle børnene i tre børnehuse i sommerferieugerne 29 og 30 fremfor at holde syv matrikler åbent. Manøvren vil spare kommunen halvanden million årligt, men flere forældre kritiserer ordningen. Et forslag om at ændre på gæstedagplejen, som bruges ved ferie, sygdom eller uddannelse hos en dagplejer. I så placeres dagplejeres børn i gæstedagpleje.

I følge kommunen er der ganske få, der bruger ordningen, og derfor har de tre fastansatte, der varetager ordningen ganske lidt at lave.

Kommunen ønsker derfor enten at lukke begge gæstedagplejer – en i Frederiksværk og en i Hundested – eller alternativt kun lukke den i Hundested.

Forslagene om gæstedagpleje og sommerferiepasning indgår dog ikke i borgmesterens oplæg. Det gør til gengæld forslaget om at spare flere pædagoger væk i bofællesskabet Maglehøj – et forslag, der stjal en del opmærksomhed på borgermødet, og som også har fået flere til at indlevere høringssvar.

I 2018 blev der indgået en bred aftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, SF og Enhedslisten. De fire partier er fortsat i spil til en ny aftale, mens Dansk Folkeparti har meddelt, at partiet ligesom sidste år står udenfor.

Politikerne skal nu i gang med at læse høringssvar, inden et endelig budgetforlig bliver landet.

Budgettet for 2020-23 skal endeligt vedtages ved andenbehandlingen i byrådet tirsdag 5. november.