300.000 kroner til ny busplads

Af Kasper D. Christensen

ØLSTED: Halsnæs Kommune har modtaget 300.000 gode grunde til at etablere en ny busvendeplads ved Ølsted Station. Pengene kommer fra staten, som har udmøntet cirka 26 mio. kroner til forbedringer af den kollektive trafik i yderområderne.

Millionpuljen skal støtte til en række lokale projekter, der f.eks. vil styrke busbetjeningen i områder, hvor passagergrundlaget ofte er lavt, hvilket gør det svært at drive kollektiv trafik.

Busvendepladsen var en del af det budget, som byrådet i efteråret vedtog, og kommunen planlægger at tage beslutning om vendepladsen i juni i år. De 300.000 kroner svarer til 50 procent af det samlede budget, der således udgør 600.000 kr.

Halsnæs Kommune ønsker, at forbedre forbindelsen mellem bus og tog i Ølsted ved at flytte den nuværende busvendeplads ved Ølsted Kro til Ølsted Station. Flytningen vil medføre en reduceret rejsetid for pendlere, som skifter mellem bus 320 R og lokalbanetoget. Herudover forbedres informationsniveau med realtidsinformation ved vendepladsen.

Effekten forventes at være øget passagertilgang og større passagertilfredshed.