192 gymnasieelever startede året i byggerod

Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen