Utrolige sølvfund under kommende administrationsbygning

Museum Nordsjællands årsberetning afslører, at der har været liv og glade og brutale dage i Gribskov lige siden jernalderen for 1500 år siden

Foto: Flemming Saugmann

Mens det endnu er uvist, om den kommende administrationsbygning i Gribskov kommune på grunden i Østergade 60 ved gymnasiet i Helsinge bliver på tre eller fire etager, ved man allerede nu hvem underboen bliver. Eller rettere er.

I årsberetningen fra Museum Nordsjælland kan man nemlig læse, at arkæologer for længst har været ude og tjekke undergrunden, og de arkæologiske undersøgelser viser, at byggeriet kommer til at hvile på intet mindre end en gammel jernalderboplads.

Femte århundrede

Ved forundersøgelsen af de ca. 9 hektar blev der på en markant bakketop fundet noget så usædvanligt som en gravplads fra 5. århundrede e.Kr.

I en af gravene fandtes en stor sølvfibel, og skelettet af den gravlagte var delvist bevaret. I en anden grav lå to lerkar, der antagelig har indeholdt mad eller drikke til den døde. Og syd for gravene ligger en højning, hvor der er spor efter talrige huse fra jernalderen, som muligvis kan have hørt til gravpladsen. Herudover fandtes et udsmidslag fra bondestenalderen i et vådmarksområde samt en klynge lertagningsgruber fra jernalderen.

Men det var ikke alt, hvad de professionelle arkæologer fandt i Gribskovs undergrund i 2019. Ved Annisse blev der, i forbindelse med den arkæologiske udgravning på fundstedet for tre sølvbarrer, fundet yderligere en sølvbarre og flere mindre stykker brudsølv. Et fund der samlet opfattes som et skattefund, dateret helt tilbage til 500-600 tallet. Og ved udgravningen fremkom der desuden stolpehuller fra to huse, hvor ene sandsynligvis skal dateres til samme periode som skattefundet.

Flere detektorfund

Og som sædvanlig har de professionelle amatører med deres metaldetektorer igen i 2019 også fået bid flere gange. Især er der gjort en del fund ved Søborg, hvoraf hovedparten stammer fra arealerne omkring selve borgen, og hvor de fleste fund udgøres af borgerkrigsmønter.

Men også ved Toftegård, nær Tibirke, har nogle detektorfolk haft held med at gå på en lokalitet, som ikke har været afsøgt i flere år. Og her fandt de både fibler fra yngre jernalder og vikingetid samt en dirhem fra vikingetiden.

Så takket være museet bliver borgerne mere og mere dus med fortiden under fødderne, da det modtager og gennemgår alle byggesager og andre anlægsarbejder fra Gribskov kommune.

Som regel er museet dog tidligt inde i planprocessen, så f.eks. den arkæologiske vurdering af et areal allerede kan ske, mens planmaterialet udarbejdes: Hvor det vurderes, hvorvidt kulturhistoriske interesser berøres i forbindelse med jord- og anlægsarbejder, eller når eksisterende bygninger skal ombygges eller nedrives. Vurderingerne har f.eks. betydning for, om der skal foretages arkæologiske undersøgelser, inden anlægsplaner føres ud i livet, eller om bygninger og kulturmiljøer skal dokumenteres, inden de forandres eller helt forsvinder.

1490 byggesager

At museumsfolkene og arkæologerne har haft hænderne fulde i 2019 fortæller de tørre tal, som afslører, at Museum Nordsjælland alene fra Gribskov kommune gennemgik 1490 byggesager.

Museet afgav i den forbindelse to deciderede indsigelser, henholdsvis vedrørende en påtænkt nedrivning af et sommerhus i Tibirke Bakker og vedrørende en ansøgning om etablering af en 48 meter høj antennemast på en højt beliggende lokalitet sydøst for Esrum Kloster. Herudover kom museet med bemærkninger til seks andre sager fra byggesagslisterne, f.eks. vedrørende bevaringsværdien af et ældre landsbyhus i Annisse, vedrørende en omfattende tilbygning til et sommerhus i Tisvildeleje og vedrørende tilbygning og ændringer i facaden på et gammelt fiskerhus i Gilleleje.

Museet kom desuden med bemærkninger i forbindelse med forberedelse af tre lokalplaner, vedrørende Esbønderup Sygehus, hvor museet foretog fotodokumentation af sygehuset, vedrørende en påtænkt multihal til Esrum Kostskole og vedrørende ændringer ift. Dronningmølle Strandcamping.