Trængt hurtigflyver får hjælp til nye ynglesteder

Natur: Mursejleren er i kraftig tilbagegang – det vil nationalpark Kongerne Nordsjælland gøre noget ved.