Svær budgetproces

Foto: Kim Rasmussen.
Foto: Kim Rasmussen.

Pia Foght, gruppeformand, Socialdemokratiet Gribskov

Alle partier i Gribskov har været enige om, at vi sammen skulle finde de nødvendige besparelser.

Tro mig, det har været en meget svær proces. Vi skulle spare cirka 47 millioner i 2020 stigende til 76 millioner i 2023.

Disse besparelser skal vi foretage for at overholde serviceloftet, som vi alle kommuner i mellem er forpligtet til at overholde, ellers sættes vi under administration.

De hårdeste besparelser berører ældre- og børneområdet, da det er her kommunen bruger hovedparten af servicerammen – men det er her, det også gør rigtig ondt for os socialdemokrater.

Besparelser for ældre bliver bl.a.: Bad en gang om ugen, rengøring hver tredje uge, maden stiger til højeste takst.

Besparelser for alle borgere: Anderledes mulighed for pasning i eget hjem efter indlæggelser.

Besparelser for børn bliver bl.a.:Vi skal mindske eksklusion i lokalsamfundene, altså færre ressourcer på specialtilbud og andre skole/dagtilbud.

Vi er tre socialdemokrater tilbage i byrådet og har gjort alt, hvad vi kunne.

Hvad har vi så været med til at sikre som socialdemokrater:

Fastholde: Holbohave, familieværkstederne, selvtræning.

Den nuværende skolestruktur fastholdes til at styrke levedygtige lokalsamfund.

Vi fastholder vores to seniorcentre og vores to frivillighedscentre.

Tinghuset i Helsinge bevares som et erhvervs- og iværksætterhus, med fortsat plads til Frivillighedscentret.

Vi fastholder GIV og genbrugsteltene.

Vi arbejder for øget fokus og fremdrift i et udbygget digital infrastruktur, der skal sikre netdækning i de små lokalsamfund og øger mulighed for at arbejde med digitale løsninger i sundhed.

Vi har fortsat et kulturråd og idrætsråd.

I anlægsrammen er der afsat cirka 28 millioner til nye cykel- og gåstier.

Afsat økonomi til et nyt Sundhedsfagligt fællesskab, hvor der sikres et fagligt fællesskab, der fastholder og tiltrækker dygtige medarbejdere, hvor sundhedspersonale samles og samarbejder omkring opgaveglidning fra sygehusene og tager sig af vores ældre i kommunen.

Vi socialdemokrater vil fortsat lægge os i selen at holde øje med den nødvendige kvalitet og omsorg for alle vores borgere, og ikke mindst de unge og ældre.