Patientsikkerhed i fare: Centerchef er ked af alvorlige fejl

Pleje: Styrelsen for Patientsikkerhed har givet sygeplejen under Helhedsplejen i ét distrikt påbud om at rette op på blandt andet medicinhåndtering, sygeplejefaglig vurderinger og journalføring. Samlet set er der kritiske problemer med betydning for patientsikkerheden, lyder det. Kommunen er i gang med at rette op, siger centerchef.

Ændring træder i kraft: Sygepleje skal leveres i klinikker