Pårørendeforening: Positivt og tiltrængt med tiltag for at styrke sagsbehandlingen

Sagsbehandling: I DUBS er man på én gang positiv og afventende overfor for kommunens nye bestræbelser på at styrke sagsbehandlingen for udsatte børn og familier.

Der er sket en stor stigning i antallet af nye underretninger og sager og børn, unge og familier med behov for en social indsats i Gribskov Kommune. Denne stigning har medført et øget arbejdspres i Familierådgivningen og en række udfordringer i sagsbehandlingen. Det er baggrunden for, at administrationen i løbet af de de seneste måneder har sat en række tiltag i gang for at styrke sagsbehandlingen.