Lettelse for ældre: Politikere siger nej til forringelse

Lettelse for ældre: Politikere siger nej til forringelse
Foto: Anna Hjortsø
Young nurse and female senior in nursing home, the old lady sitting in a wheel chair
Young nurse and female senior in nursing home, the old lady sitting in a wheel chair

– Vi mener ikke, at det er borgerne, men dem, der får løn for at udnytte boligerne optimalt, der skal finde tiden.

Sådan lyder det fra Birgit Roswall (V), udvalgsformand for ældre, social og sundhedsområdet om et forslag om at nedsætte borgerens svarfrist på en plejebolig.

På sidste møde valgte udvalget at sige nej til, at fristen skulle reduceres.

– Det er sårbare mennesker, som måske skal konferere med nogle pårørende, inden de endeligt beslutter sig. Og der er tre hverdage bare ikke meget, hvis man for eksempel har pårørende, der bor i Jylland. Der kan være en tryghed i at drøfte det lidt nærmere, eller få dem til at komme og hjælpe med at komme på besøg.

Fra fem til tre

Hvis man står på en venteliste til en plejebolig i Gribskov Kommune har man fem hverdage til at beslutte sig for, om man vil have den tilbudte bolig eller ej. Administrationen foreslog senest at reducere svarfristen til tre hverdage, hvis borgeren eller de pårørende har e-boks, hvilket politikerne har sagt nej til.

– Vi siger, at de har lov til at bruge fem hverdage, fordi man kan bare speede op, hvornår man giver besked om, at der er en ledig bolig. Så snart en borger forlader en bolig, kan man tilbyde boligen, og når man gør det samtidig med fraflytnings- og istandsættelsesproceduren, så har man små tre uger der og behøver ikke presse borgerne til at give svar tidligere end de fem hverdage, som man har nu, siger Birgit Roswall og fortsætter:

– Det kan godt være, at vi ikke kan sige til borgeren, hvornår du kan flytte ind, men at der bliver en bolig ledig her inden for tre-fire uger. Vi siger også, at man skal informere borgerne og de pårørende om fraflytningsproceduren allerede, når de bliver visiteret (indstillet, red.) til en bolig, så det ikke kommer bag på dem, hvordan det foregår.

»En væsentlig ændring«

Tidligere lød administrationens forslag på blot to hverdage, men det blev sendt retur, da politikerne i udvalget ønskede en tydeligere beskrivelse af forløbet – fra visitation til boligtilbud – for at klargøre, hvor i processen man ellers kunne hente tiden.

Den lokale afdeling af Ældresagen mente, at to hverdage var for lidt:

– Der kan være mange ældre, der lige skal konferere med deres pårørende. Det er trods alt en væsentlig ændring i folks liv, når de skal skifte bolig. Folk skal have tid til at tænke over det, selvom de er forberedt på at skulle flytte i plejebolig, fordi de har søgt – med hensyn til, hvor de bliver placeret i kommunen i forhold til det ønske, de måske har, lød det dengang fra formand Per Roswall.

Færre tomme boliger

Formålet med at reducere svartiden er ønsket om at have færre plejeboliger, der står tomme.

Målet er at nedbringe den tid, som boliger står tomme eller ubeboede i med en gennemsnitsperiode på tre-fire uger.

Og det er et realistisk mål, selvom svarfristen ikke nedsættes med to hverdage, mener Ældre-, social- og sundhedsudvalget.

– Vi mener ikke, det har nogen betydning, om borgeren har tre frem for fem hverdage, for der går i forvejen 14 dage med at gøre boligen klar. Og vi satser faktisk på, at man kan nå ned på tre uger, lyder det fra Birgit Roswall.

– Der er nogle steder, hvor man har en perfekt ind- og udflytning og er langt nede i frister, og vi håber på, når nu man har fået tydeliggjort, hvor det fungerer optimalt, at man kan lære af hinanden.

I udvalgets dagsorden fremgår det, at der på kommunens plejecentre er et stort spænd på det gennemsnitlige antal dage, hvor en bolig står ledig: I de sidste tre måneder af 2020 var der på Helsingegården 44 dages tomgang, mens det på Bakkebo var 88 dage – altså det dobbelte.

– Det skal dog ikke være på borgernes bekostning, at vi strømliner, siger påpeger Birgit Roswall.

Mangel i fremtiden

Der er i øjeblikket ikke et stort pres på efterspørgslen efter plejeboliger, fortæller Birgit Roswall.

– Så det er ikke en katastrofe, at vi har ledige boliger i længere tid, men vi ved bare også, at lige pludselig står vi i en presset situation igen.

Kommunens prognose for plejeboliger lyder nemlig, at der fra 2023 vil mangle 60-70 ekstra plejehjemspladser.

– Derfor giver det rigtig god mening, at få gode arbejdsrutiner nu for, hvordan man samarbejder om at få gjort de her boliger hurtigt klar. Og at man ude på plejecentrene er behjælpelige med at få sagt lejlighederne op, lige så snart de er ledige. Vi har også bedt dem om at samarbejde med de forskellige boligselskaber om at optimere forløbet, siger udvalgsformanden.